Murs Les Serres - Cassà de la Selva
Construcció de mur de contenció que limita una parcel·la i que sosté el vial cofrontant.