Unitat d'ActuaciĆ³ - UA 6 - Palau Savardera
Unitat d'ActuaciĆ³ - UA 6 1
Unitat d'ActuaciĆ³ - UA 6 2
Es tracta d'una petita unitat d'actuació en formació de un vial que dona accés a un petit creixement residencial. Destaca el tractament de les Zones Verdes i la cobertura d'un Torrent.