Sector "La Carretera" - Sant Jordi Desvalls
Sector
Sector
Sector situat a cada costat de la carretera GI-633a. Destaca la delimitació de una àmbit discontinu per implantació del Poliesportiu Municipal i la ordenació d'una parcel·la per Habitatges en Regim de Protecció Oficial amb volumetria de Cases Agrupades.