SUD r6 " Pla de la Riera" - Ma├žanet de la Selva
SUD r6
SUD r6
Urbanització d'un sector que amplia el sòl urbà de Maçanet de la Selva. Destaca els murs perimetrals amb escollera i mur verd atalussat per a protecció enfront a la inundabilitat.