Sector Tueda - Santa Cristina d'Aro
Sector Tueda 1
Sector Tueda 2
Important intervenció enmig d'un camp de golf per a la implantació d'una zona residencial unifamiliar i de importants usos esportius. Destaca el tractament de la riera que discorre per dintre el sector.