Murs PMU 3.2 - Lloret de Mar
Murs PMU 3.2 1
Murs PMU 3.2 2
Murs d'una urbanització amb molt desnivell. Els diferents murs permeten assentar els vials.