Pas Soterrani Transports Pujol - Lloret de Mar
Pas Soterrani Transports Pujol 1
Pas Soterrani Transports Pujol 2
El pas soterrani s'utilitza pel pas de peatons en una carretera molt transitada. Destaca la utilització de caixons prefabricats per tal de reduir el temps d'execució de l'obra.