ReparaciĆ³ Pont - Hostalric
ReparaciĆ³ Pont 1
ReparaciĆ³ Pont 2
Es tracta de la reparació d'un pont antic. La reparació consisteix en executar una nova llosa en la part superior.