Passeres Peatonals Sector Tueda - Santa Cristina d'Aro
Passeres Peatonals Sector Tueda 1
Passeres Peatonals Sector Tueda 2
Es tracta de la construccio de dues passeres de 13 i 17 metres de llum. Destaca la utilització de plaques prefabricades per facilitar l'execució.